مقاله و مطالب مفید عکاسی و فیلمبرداری

مطالب موجود برای ' تفاوت فایل raw با jpg'

12
آیا تابحال استفاده از فرمت Raw(خام) در عکاسی پرتره استفاده کرده اید ؟جریان کار ترجیح داده شده توسط اسمیت، نکته اخر را به ذهن میرساند که برای اتخاذ توس...

[خواندن ادامه خبر...]

raw or jpg , تفاوت فایل raw با jpg
در گروه: آموزش عکاسی