مقاله و مطالب مفید عکاسی و فیلمبرداری

مطالب موجود برای 'فرمالیته عروسی'

30
مراسم فرمالیته عروسی یعنی اینکه پیش از جشن اصلی، به آرایشگاه می روید تا آرایش شوید و بعد در باغ یا آتلیه یا هر فضایی که مدنظرتان هست عکاسی یا فیلمبرداری می کنید، دیگر عجله ای برای رسیدن به جشن عروسی ندارید و فرصت کافی برای گرفتن عکس و فیلم را دارید و این کاری است که در مراسم فرمالیته انجام می شود.

[خواندن ادامه خبر...]

مراسم فرمالیته, فرمالیته عروسی, لباس های ساقدوش, مراسم فرمالیته چیست