مطالب مفید عکاسی

تفاوت فایل عکس RAW با JPG
SuperUser Account

تفاوت فایل عکس RAW با JPG

آیا تابحال استفاده از فرمت Raw(خام) در عکاسی پرتره استفاده کرده اید ؟جریان کار ترجیح داده شده توسط اسمیت، نکته اخر را به ذهن میرساند که برای اتخاذ توسط افراد مبتدی مفید است.در حالیکه عکس گرفتن با فرمت Raw، با چالش یک فایل بزرگتر و پیچیدگی بیشتر فایل تغییر یافته همراه است،زمانیکه به ان فایل بعنوان محصول نهایی جان می بخشیم، بسیار مفید است.فایل های Raw را اغلب همانند نگاتیو عکاسی توصیف میکنند؛ بعد از بارگیری از دوربین،عناصر موجود مانند کنتراست،رنگ، رنگ پذیری و بیشتر را بدون تطابق با فایل اصلی میتوان انجام داد.از سوی دیگر، با استفاده از فرمت JPEG، فایل اصلی فشرده میشود که منجر به از دست رفتن اطلاعات باارزش ان تصویر میشود.برای استفاده در بسیاری از موارد،مانند ارسال در شبکه های اجتماعی، این امرمشکلی ایجاد نمیکند در واقع، فایل کوچکتر مزیت بیشتری دارد. با اینحال، هر باری که انفایل JPEG را بدست می اورید و اندازه انرا تغییر میدهید،شما در حال از دست دادن اطلاعات هستید.اگر فایل Raw نقطه ی شروع شماست، شما با بهترین تصویر عکسبرداری شده کار خواهید کرد که دردستگاه ذخیره سازی انتخابی شما حفظ خواهد شد.

مطلب بعدی انتظاراتی که از یک آتلیه عروس مجرب می رود
Print
539