عکاسی از نمایشگاه

عکاسی از نمایشگاه

نورا فیلم با استفاده از تجهیزات و گروه حرفه ای فیلمبرداران و عکاسان دوره دیده از اساتید صدا و سیما زیباترین و خاطره انگیز ترین تصاویر از جشن ها همایش ها و سمینارهای داخلی و بین المللی شما را ثبت خواهد کرد

عکاسی از نمایشگاه

عکاسی از غرفه های نمایشگاه