• یکی از مهم ترین شروط در مورد عکاسی کودک و عکاسی نوزاد در هر آتلیه کودک این است که عکاس کودکان را دوست داشته باشد و بتواند ارتباط خوبی با آنها برقرار کند.
  • عکاس کودک باید بتواند طوری با کودکان رفتار کند که آنها او را دوست داشته باشند و به راحتی با او ارتباط بر قرار کنند.


عکاسی در آتلیه کودکنکات مورد توجه در برقراری ارتباط با کودکان:

  1. در عکاسی از کودکان سخت ترین راه متمرکز کردن کودک به لنز دوربین است.
  2. عکاس کودک باید بتواند راه بدست آوردن لبخند کودک که این با ارزش ترین چیز دز عکاسی است را پیدا کند.
  3. استفاده از عروسک و اسباب بازی مورد علاقه کودک قطعا کمک قابل توجه ای به جلب نظر کودک در آتلیه کودک میکند.
  4. صبر یکی از آتم های مهم در عکاسی کودک مخصوصا عکاسی از نوزادان است چرا که کودکان مجودات ظریف و حساسی هستند که اگر به این نکته توجه نکنید و برخورد صبورانه ای با کودک نداشته باشید آنها از شما خواهند رنجید و شما فرصت نزدیک و دوست شدن با آنها را از دست خواهید داد.