عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

عکاسی تبلیغاتی ضمن اینکه تمام خصوصیات یک عکس صنعتی را باید در خود داشته باشد به مولفه های مهم دیگری نیز نیازمند است ٬ هدف عکاسی تبلیغاتی تنها معرفی کالا نیست بلکه تشویق و ترغیب مشتری به خرید و استفاده از پروداکت  یا محصول می باشد ٬ به بیان ساده تر عکاسی تبلیغاتی می بایستی بیننده را به خرید کالا ترغیب کند و مصرف کننده را به سمت استفاده از محصول سوق دهد .

عکاسی سمینار و همایش                      عکاسی ژورنال لباس                       عکاسی از محصول

                                                       عکاسی سمینار و همایش                                      عکاسی ژورنال و پوشاک                                            عکاسی از محصول 

 

 

 

عکاسی نمایشگاه                    عکاسی از لوکیشن و محیط

                                                                                         عکاسی خبری و نمایشگاهی                             عکاسی از لوکیشن و محیط